kudul

kudul
kùdul interj. Nm kartojant nusakomas: 1. greitas bėgimas: Pamotė kudul kudul ir nubėgo Vdžg. Ši bėgs per laukus, o kiškelis kudul kudul paskui ją . Kažkas kudul kudul iš miško ir neša maišą ant pečių . 2. greitas nulipimas, nusiritimas: Kudul kudul nubrazdėjo marti nuo svirno A.Vencl.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • küdül — (Cəbrayıl) quyruqsuz. – Bu öküz küdüldü …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • küdül — sif. məh. Quyruğu olmayan, quyruqsuz …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Underfloor heating — Heat can be provided by circulating heated water or by electric cable, mesh, or film heaters.Underfloor heating can be used with concrete and wooden floors, with all types of floor covering (e.g., stone, tile, wood, vinyl, and carpet), and at… …   Wikipedia

  • kudulkš — kudùlkš interj., kudul̃kš J žr. kudulkšt: 1. Kiškelis bėga per dirvą kudùlkš kudùlkš Sl. 2. Kad teip gražiai snaudė pasikabinęs, paskui tik kudùlkš nuo zoslano Srv. Kudul̃kš ir pervirto kūlio Km …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kudulkšt — kudùlkšt interj., kudul̃kšt 1. klibikšt, šlubikšt: Kudùlkšt kudùlkšt senis, koją vilkdamas Ds. Kudùlkšt kudùlkšt per kluoną ir atšlubuoja Slm. Meška kudulkšt kudulkšt priėjo, kur valgis padėtas buvo rš. 2. nukritimui, pargriuvimui nusakyti:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kudulti — kùdulti, a, o 1. tr., intr. Kv tąsyti, kratyti (paėmus už plaukų): Vaikis kùdulo piemenį, už plaukų sugrobęs Slnt. Už plaukų nutvėręsi, kùdulo J. Kudul kudul pradė[jo] jo žmona kudulti mano gaurus Mc. 2. refl. vargti, skursti: Pasiusk… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Ondol — Hangul 온돌 / 구들 Hanja 溫突 …   Wikipedia

  • dulku — dùlku interj., dulkù 1. dulkt, kudul: Dulku dulku pasileidom bėgti Šts. Tas vokytis dulkù dulkù par bažnyčią lauko[n] Užv. 2. lingu: Lopišys dùlku dùlku KlvrŽ. 3. baršku: Sukau arpą dùlku dùlku dùlku Ggr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kudulai — interj. 1. žr. kudul 1: Griebė už plaukų, į žemę ir kudulai kudulai pro duris laukan LTR(Grnk). 2. kartojant nusakomas ritimasis, riedėjimas: Tas kamuolys kudulai kudulai ir užsiritino ant tvartų (ps.) LMD(Šlv) …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kuduliai — kuduliaĩ interj. J, kuduliai žr. kudul: 1. Ona kaip kurapka kuduliai kuduliai atlekia Pc. 2. Velėna nu kalno kuduliaĩ kuduliaĩ ir nusirito kuduliais į pakalnę Erž …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”